Log in

Wymiana punktów oświetleniowych

Wymiana punktów oświetleniowych

Dnia 19 maja 2023 r. zostały przeprowadzone negocjacje na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów z przedsiębiorstwem ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przybiernów w celu znacznego ograniczenia wydatków Gminy na oświetlenie dróg i ulic poprzez:

- wymianę ponad 600 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Przybiernów,
- wymianę 45 zegarów astronomicznych.

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetlenia zwiększających efektywność energetyczną oraz jakość zarządzania oświetleniem ulicznym pozwoli na oszczędności w kosztach energii elektrycznej, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i bezpieczeństwa osobistego ludności oraz poprawi wizerunek miejscowości leżących na terenie Gminy. W ramach zamówienia przewiduje się:

1) wymianę opraw oświetleniowych na nowe, tzw. wymianę „punkt za punkt”,
2) moc opraw zainstalowana przed wymianą wynosi 54,41 kW.
3) moc opraw po wymianie wynosić będzie 27,41 kW.
4) różnica mocy wynosi 27,00 kW, co daje oszczędność mocy 49,62%

Termin wykonania prac: 10.12.2023r. Wartość zamówienia: 840.000 zł netto.

Poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się prawdopodobnie po 8 latach.