Log in

Budowa trasy rowerowej

Budowa trasy rowerowej1
zobacz więcej zdjęć
Budowa trasy rowerowej2
zobacz więcej zdjęć W dniu 24.05.2023r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Golczewie spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy II etapu sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg.

We spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Starosta Kamieński Józef Malec, Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński, Zastępca Burmistrza Grzegorz Chłopek, Zastępca Burmistrza Nowogardu Bogdan Jaroszewicz, Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka, Zastępca Burmistrza Stepnicy Ryszard Ławicki oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Wanda Nowotarska, Wojciech Grela, Błażej Pasula oraz Jakub Kowalik.

Budowa trasy Berlin - Szczecin - Kołobrzeg ma być finansowana z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego oraz z programu INTERRREG. Realizacja tras rowerowych prowadzona będzie przez Samorząd Województwa, z rolą wiodącą oraz na poszczególnych odcinkach przez inne podmioty w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków inwestycyjnych. Obecnie przyjęty przebieg trasy przez naszą gminę wykorzystuje starotorza dawnych linii kolejowych.

https://rowery.wzp.pl/koncepcja-tras
https://rowery.wzp.pl/artykul/16/jeszcze-kilkaset-kilometrow-tras-rowerowych-na-pomorzu-zachodnim