Log in

Wyniki rządowego programu dla terenów popegeerowskich

Dzisiaj ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.
Do naszej gminy trafi 3.725.050 zł na inwestycję pod nazwą „Przebudowę dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów”.
Planowana przebudowa obejmie pięć odcinków dróg w czterech miejscowościach: Miodowice, Czarnogłowy (do plaży i do cmentarza), Brzozowo i Rzystnowo o łącznej długości około 3200 metrów.
Nawierzchnie jezdni zaprojektowane w śladzie istniejących dróg z płyt betonowych z zaplanowanymi dojazdami do posesji.
Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość Inwestycji: 3.801.050 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (2%): 76.000 zł
Kwota przyznanych środków: 3.725.050 zł.

W ramach tego naboru składaliśmy drugi wniosek, który niestety nie otrzyma dofinansowania pn „Przebudowa dróg z kostki brukowej w Gminie Przybiernów. Przebudowa dróg gminnych:
- ul. Świerkowej w Przybiernowie wraz z budową oświetlenia
- ul. Krótkiej w Czarnogłowach”.