Log in

Rozpoczęto wymianę punktów świetlnych

Rozpoczęto wymianę punktów świetlnych

5 czerwca 2023 roku Gmina Przybiernów podpisała  z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  umowę na wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Przybiernów.  ENEA rozpoczęła już wymianę punktów świetlnych, które zostaną wymienione we wszystkich miejscowościach. W ramach niniejszej umowy zostanie wymienionych 607 punktów świetlnych na oprawy LED oraz dodatkowo zostanie wymienione 45 zegarów astronomicznych GSM. Zegary astronomiczne GSL to stosunkowo nowoczesne urządzenia, które umożliwiają samoczynną obsługę oświetlenia na podstawie danych geograficznych oraz czasu, dlatego często służą jako produkty do automatyki. Ich skomplikowane układy scalone pozwalają na wykonywanie trudnych obliczeń i dostosowanie pracy do aktualnie panujących warunków.

W związku z trwającymi pracami oświetlenie uliczne może funkcjonować inaczej niż zwykle (np. być włączone całą noc lub włączone w innych godzinach).

Całkowita wartość umowy wynosi 840 000,00 zł. netto. Modernizacja zostanie zakończona 31.12.2023 r.