Log in

Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Przybiernów, wychodząc naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym obwarowaniom dotyczącym gospodarki ściekowej w indywidualnych gospodarstwach domowych, zaproponowała mieszkańcom udział w projekcie budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Propozycja dotyczy mieszkańców miejscowości, w których nie ma sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Po licznych konsultacjach i gruntownym rozeznaniu rynku wybrano nowoczesny i wydajny projekt oczyszczalni ze złożem tarczowym, spełniający wszystkie rygorystyczne normy, jakie obecnie obowiązują w tym zakresie. Mieliśmy okazję osobiście przekonać się o tym jak funkcjonują takie oczyszczalnie: wybraliśmy się w tym celu z wizytą do Gminy Radomin, która wybudowała takie właśnie oczyszczalnie i upewniliśmy się, że dokonujemy słusznego wyboru, ponieważ mieszkańcy są z nich po prostu zadowoleni. Zdjęcia z wyjazdu do Gminy Radomin oraz szczegóły technologii oczyszczalni przedstawione są w załączniku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 19 - 22 tys. zł. dla jednego gospodarstwa domowego, jednak projekt ten będzie współfinansowany ze środków unijnych (63,63% wartości inwestycji z PROW 2014 - 2020) oraz z budżetu Gminy Przybiernów (36,37% wartości inwestycji), dzięki czemu realny koszt dla gospodarstwa domowego wyniesie tylko 3,5 - 4 tys. zł. W tej cenie zawarte będą koszty obsługi geodezyjnej, projektu budowlanego, montażu, wszelkich pozwoleń, zgłoszeń i innych formalności oraz efekt finalny w postaci przyłączenia do instalacji kanalizacyjnej w budynku. Deklaracje dotyczące chęci wybudowania oczyszczalni należy składać w tut. urzędzie do dnia 15 stycznia 2016 r. (wraz z dowodem wpłaty zaliczki w kwocie 500 zł). Planowany termin rozpoczęcia budowy oczyszczalni to czwarty kwartał br. lub pierwszy kwartał 2017 r. Proponowana technologia oczyszczalni jest uniwersalna i bardzo elastyczna pod względem dopasowania do warunków terenowych, jeśli jednak okazałoby się, że z jakiegoś powodu nie będzie możliwe jej zastosowanie na danej posesji (co, podkreślam, jest bardzo mało prawdopodobne), zaliczka zostanie zwrócona.

HARMONOGRAM SPOTKANIA