bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Jubileusz 50 Lecia

Jubileusz 50 Lecia
Pięćdziesiąt lat to wiele, ale jakże szybko minęły te lata.
Minęły we wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce o dobre wychowanie dzieci. Nie każdemu jest dane, by po 50 latach wspólnego życia mógł myślami wrócić do tamtych młodzieńczych lat, by obchodzić „Złote Gody”.


Zgodność pożycia małżeńskiego oraz trud pracy dla założonej przed pół wiekiem rodziny doceniony został przez władze państwowe. Dowodem tego jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali „Za Długoletnie Pożycie małżeńskie”. W roku bieżącym z terenu naszej Gminy otrzymały je cztery pary małżeńskie .
W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy Przybiernów Lilia Ławicka wręczyła medale podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 23 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przybiernowie.
Uhonorowani zostali:
1. Zofia i Eugeniusz Lerkowie
2. Barbara i Marian Łuczakowie
3. Krystyna i Jan Grygielowie
4. Krystyna i Marian Terkowie

Od władz Gminy Przybiernów Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, drobne upominki oraz kwiaty.
Po części oficjalnej Jubilatom czas umilał Zespół „Pomorzanie” i jednoczesnie zachęcił do tańców.