bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Trening uruchomienia syren alarmowych

Wójt Gminy Przybiernów informuje o przeprowadzeniu treningu uruchomienia syren alarmowych przez jedną minutę w dniu 10-go kwietnia 2018r o godzinie 8.41. Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. W załączeniu pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie treningu uruchomienia syren alarmowych.