bip Przybiernów
Log in

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Mali artyści

Mali artyści
14 maja br w Ośrodku Kultury w Przybiernowie po raz dziewiąty zorganizowano Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Na deskach sceny wystąpiła grupa maluszków i starszaków  z przedszkola w Przybiernowie, uczniowie klas "O" z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Przybiernowie oraz gościnnie klasa "O" ze Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. Festiwal z roku na rok cieszy się wielką popularnością zarówno wśród dzieci, rodziców, dziadków i innych członków rodziny. Małych, zdolnych artystów nagrodzono gromkimi oklaskami oraz drobnymi upominkami zasponsorowanych przez Radę Rodziców oraz Gminę Przybiernów.