bip Przybiernów
Log in

WAK01WAK02Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 1Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 2

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

PODZIĘKOWANIE ZA DOŻYNKI – 2018 R.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację GMINNYCH DOŻYNEK.
Dziękuję przede wszystkim Państwu Ewie i Mirosławowi Rzepnikowskim za godne pełnienie obowiązków Starostów Dożynek.
Specjalne słowa podziękowania kieruję do Jego Ekscelencji księdza biskupa Henryka Wejmana, księdza dziekana Jacka Fabiszaka i księży proboszczów: Ryszarda Iwaniuka, Krzysztofa Jęczmionki i Piotra Dzedzeja za odprawienie mszy świętej w intencji ROLNIKÓW.

Jestem bardzo wdzięczna mieszkańcom sołectw i sołtysom za przygotowanie przepięknych wieńców i udział w Turnieju Dożynkowym:

- pani Halinie Kołodziej - pani Beacie Skierskiej
- pani Marzenie Leszczyńskiej
- pani Marzenie Kowalskiej
- pani Danucie Borkowskiej
- pani Danucie Stawirej
- pani Annie Drzazdze
- pani Elżbiecie Chadaś
- pani Jadwidze Kutko
- panu Adamowi Szymańskiemu
- panu Rafałowi Brusce.

Dziękuję państwu Danucie i Markowi Latosińskim za przeprowadzenie Turnieju Sołectw, za pełen profesjonalizm i dużą dawkę humoru.
Rolnikom za pomoc w dekoracji Święta Plonów: panu Przemysławowi Nadskakulskiemu, Beacie i Mieczysławowi Skierskim, Ewie i Sławomirowi Wawrzyckim i dyrektor ZSP w Przybiernowie – pani Monice Klińskiej.
Swoją ogromną wdzięczność kieruję do sponsorów:

- państwa Jolanty i Stanisława Kielaków
- państwa Anny i Arkadiusza Rakoców
- państwa Izabeli i Marcina Świętanowskich
- państwa Haliny i Kazimierza Nadskakulskich
- państwa Grażyny i Mieczysława Trzebuniaków
- pana Jacka Olszewskiego
- Banku Spółdzielczego w Gryficach
- Nadleśnictwa Rokita
- firmy Eltel Networks Energetyka SA.

Bardzo gorąco dziękuję państwu Agnieszce Sućko i Pawłowi Zużewiczowi za udział w korowodzie dożynkowym i powożenie końmi i piękną bryczką.

Dziękuję za włączenie się w Święto Plonów OREW-owi wraz z panią dyrektor Ireną Wnuk i ŚDS -owi wraz z panem kierownikiem Markiem Deją.
Pszczelarzom i Wędkarzom z Kół w Przybiernowie za zorganizowanie wystaw edukacyjnych.
Dziękuję paniom Elżbiecie Ziętali, Bogusławie Woźniak, Annie Rosińskiej, Marzenie Walczak i Halinie Jurczuk za przepyszną grochówkę, którą przygotowują od wielu lat na nasze uroczystości dożynkowe.
Dziękuję za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem imprezy i pomoc w rozstawianiu namiotów i pozostałego sprzętu strażakom z OSP w Przybiernowie wraz z komendantem Henrykiem Lisieckim.

Dziękuję komisjom dożynkowym: Jadwidze Sudnik, Ewie Pasławskiej i Danucie Latosińskiej, Annie Pryć, Marioli Kazanowskiej i Magdzie Zarzyckiej.

Za umilanie czasu i piękny śpiew dziękuję zespołowi „Pomorzanie z Przybiernowa”.

Na koniec swoje wielkie podziękowania kieruję do pani dyrektor Sylwii Karp i pracowników Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie oraz pana dyrektora Józefa Pasławskiego, pracowników GZEASu, OPSu i Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Dziękuję WSZYSTKIM za współpracę i wspólną zabawę zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć,

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

Dożynki 2018
zobacz więcej zdjęć