bip Przybiernów
Log in

WAK01WAK02Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 1Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 2

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Otwarcie przebudowanych ulic w Przybiernowie

Otwarcie przebudowanych ulic w Przybiernowie
zobacz więcej zdjęć W dniu 1 września br., przed Mszą Świętą inaugurującą tegoroczne dożynki gminne, nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanych ulic Jagiełły i Krzywoustego w Przybiernowie. Przecięcia wstęgi dokonała Pani Wójt Lilia Ławicka wraz z projektantem i kierownikiem budowy Panem Edwardem Drzymałą, kierownikiem robót Panem Piotrem Kiersnowskim oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego Panią Grażyną Małysz, natomiast Ksiądz Proboszcz Krzysztof Jęczmionka poświęcił ulice. W uroczystości wziął także udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita Pan Tomasz Szeszycki, były Wójt Gminy Przybiernów Pan Andrzej Walkowski oraz okoliczni mieszkańcy. W ramach przebudowy przedmiotowych ulic ułożono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na poszczególne posesje z trójkolorowej kostki brukowej na podłożu cementowo-piaskowym po uprzedniej wymianie gruntu i zagęszczeniu nowej podbudowy. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz biologicznie czynne pasy zieleni, na których zasiana jest trawa oraz zasadzona jest roślinność liściasta i iglasta. Wybudowano także nowoczesne, efektowne i energooszczędne ledowe oświetlenie uliczne. Całość prac przyczyniła się do znacznej poprawy komfortu korzystania z ulic i dojazdu do posesji, jak również pozytywnie zmieniła wizerunek okolicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 504 067,34 zł brutto, z czego udział środków własnych gminy wyniósł 764 676,34 zł, natomiast udział środków pochodzących z budżetu Państwa 739 391,00 zł.