bip Przybiernów
Log in

WAK01WAK02Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 1Wakacje 2019 GOK Czarnogłowy 2

Przetargi, konkursy, zamówienia

Informujemy, że informacje dotyczące sprzedaży mienia, konkursy ofert i zamówienia na inwestycje znajdują się na naszej stronie BIP w odpowiedniej zakładce.

Seminarium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Seminarium Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
zobacz więcej zdjęć W dniu 23 listopada 2019 r. w ZSP w Przybiernowie odbyło się seminarium  zorganizowane przez ZUT w Szczecinie w ramach realizacji projektu „Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów
( w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu”.

W programie seminarium zaprezentowane zostały założenia projektu i uzyskane wyniki, a także praktyczne aspekty skutecznych zarybień, roli samorządu w gospodarce rybackiej, restytucji łososia i troci w Polsce oraz współpracy pracowników naukowych ze środowiskiem rybackim, a ponadto porady Policji i Państwowej Straży Rybackiej dotyczące konfrontacji z kłusownictwem (granice bezpiecznej interwencji).  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Na seminarium zaproszeni zostali wędkarze z Koła „Wędkarz”, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu gminy oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita.

Seminarium rozpoczęło się od powitania uczestników i przedstawienia głównych założeń projektu przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Formickiego.

Ponadto w programie przedstawiono następujące tematy:

  1. Charakterystyka rzeki Regi – dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT, dr hab. inż. Agata Korzelecka-Orkisz,
  2. Gospodarka rybami łososiowatymi zlewni rzeki Regi- mgr inż.Rafał Pender,
  3. Przyrodnicze znaczenie struktury dna rzeki dla ochrony bioróżnorodności - dr inż. Adam Brysiewicz,
  4. Łosoś czy troć – jak odróżnić te gatunki -dr hab. Beata Więcaszek, prof. ZUT
  5. Prawne aspekty ochrony ryb-dr inż. Dorota Pawlos.

Po wykładach uczestnicy podjęli żywą dyskusję dotyczącą różnych problemów związanych z gospodarką rybną.