Log in

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach na Prezydenta RP.

Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie (osobiście) lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w godzinach pracy urzędu, w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP lub pocztą na adres ul.Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2020r.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 23 czerwca 2020r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów do dnia 26 czerwca 2020r.

Wzór zgłoszenia do pobrania.

Więcej informacji na stronach http://bip.przybiernow.pl/strony/3552.dhtml oraz https://pkw.gov.pl