Log in

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów na lata 2021-2025.

Wójt Gminy Przybiernów informuje, iż konkurs ofert w zakresie realizacji zadań polityki społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów na lata 2021-2025" został rozstrzygnięty w dniu 17.12.2020 roku. Ofertę realizacji zadania publicznego złożył jeden oferent.

Realizację powyższego zadania zleca się Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.