Log in

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu "ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ".

Wójt Gminy Przybiernów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2022 roku z zakresu "ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ". Wysokość środków łącznie przeznaczonych na realizację tego zadania to siedemdziesiąt tysięcy złotych.

Szczegóły konkursu i dokumenty z nim związane znajdują się w artykule na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Gminy Przybiernów.