bip Przybiernów
Log in

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert pn.  
„OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
NA TERENIE GMINY PRZYBIERNÓW W LATACH 2017-2020″.

         Wójt Gminy Przybiernów informuje, iż konkurs ogłoszony

26 października 2016 r. w zakresie realizacji zadań polityki społecznej pn. „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Przybiernów w latach 2017 – 2020” został rozstrzygnięty
w dniu 05.12.2016.

Realizację powyższego zadania
zleca się
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie,
ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin
.