Log in

Do Mieszkańców Gminy Przybiernów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przybiernów!

Nie tylko ubiegły rok ale i poprzednie lata naszej pracy ukierunkowane były na ustabilizowanie kondycji finansowej gminy. Cieszy więc fakt, że nadwyżką budżetową zamknięto rok 2017, uzyskując dochody wyższe od planowanych wydatków. Zadłużenie gminy zmalało do 63%. W ostatnich dniach udało się nam uchwalić nadwyżkowy budżet na 2018r. który, zapewni bieżącą działalność wszystkich jednostek organizacyjnych, realizację ważnych inwestycji oraz obniżenie zadłużenia o kolejne 10%. Wygospodarowane na koniec 2017 roku wolne środki w wysokości 1,5 mln zapewnią wkład własny na inwestycje współfinansowane środkami unijnymi. Rozstrzygnięcia konkursowe i posiadane fundusze pozwolą nam zrealizować dwie ważne inwestycje „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” i „Poprawę stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

Podczas trwającej kadencji, skupiliśmy się na bezpieczeństwie finansowym gminy i na odpowiedzialnym i harmonijnym inwestowaniu. Dzięki temu gmina Przybiernów nie jest objęta programem postępowania naprawczego, co pozwala nam planować i realizować nowe inwestycje. W okresie 4 lat pozyskano łącznie ponad 3 mln zł środków unijnych, dzięki którym zrealizowaliśmy wiele kluczowych działań oraz projekty miękkie wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców, ich aktywizację, wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa:

 • zakupiono mundury, sprzęt i wyposażenie dla OSP, agregaty prądotwórcze, samochód ratowniczo-gaśniczy, autobus do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • skanalizowano i zwodociągowano część ulic w Przybiernowie, rozpoczęto budowę wodociągu Moracz-Rokita, wybudowano nową oczyszczalnię ścieków w Łoźnicy,
 • zmodernizowano oddziały przedszkolne, sale gimnastyczne, klasy wraz z budową placów zabaw,
 • wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe,
 • zagospodarowano przestrzeń publiczną urządzając plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
 • wybudowano wiaty rekreacyjne wraz z ławostołami w 5 miejscowościach,
 • wyremontowano szatnię sportową, bibliotekę publiczną, ośrodek kultury i 6 świetlic,
 • współfinansowano budowę drogi Przybiernów-Budzieszewice i wyremontowano drogę w Kartlewie.

W ostatnich latach budżet Gminy Przybiernów z 17 mln zł wzrósł do 22 mln zł. Nadal, bo ponad 60% budżetu pochłania oświata i pomoc społeczna. Stąd do planowanych działań należy podchodzić rozsądnie i na miarę naszych możliwości. Najważniejsze aby wydatki inwestycyjne utrzymać na bezpiecznym poziomie w stosunku do dochodów.

W najbliższym czasie planujemy realizację następujących zadań:

 • budowę 103 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęcia wody,
 • poprawę stanu nawierzchni dogi powiatowej w Łoźnicy, oraz przebudowę dróg,
 • modernizację szkół oraz mieszkań komunalnych,
 • poprawę stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej.

 Osiągnięcie planowanych dochodów i sprzedaż mienia pozwoli nam zrealizować zadania ujęte w planowanym budżecie.

 

Życzę wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Gminy Przybiernów szczęśliwego Nowego Roku oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Lilia Ławicka
Wójt Gminy Przybiernów