Log in

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 

2019 05 20 oczyszczalnia 012019 05 20 oczyszczalnia 022019 05 20 oczyszczalnia 03

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z udziałem środków pochodzących z budżetu gminy Przybiernów, w dniu 10 lutego 2019 r. nastąpiło całkowite zakończenie inwestycji.

 

W ramach I etapu przedmiotowej inwestycji wykonano 47 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Babigoszcz, Dzisna, Dzieszkowo, Sobieszewo, Budzieszewice, Łoźnica oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w Babigoszczy wraz z podłączeniem do nowej studni. W II etapie inwestycji powstało kolejnych 56 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzozowo, Rzystnowo, Kartlewo, Włodzisław, Derkacz, Świętoszewo, Buk, Miodowice, Leszczno. W sumie wykonano 103 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz zmodernizowano ujęcie wody w miejscowości Babigoszcz. Tablice informujące o wykonanej inwestycji i instytucji współfinansującej umieszczono w każdej z wymienionych miejscowości na budynkach świetlic wiejskich i wiatach.