bip Przybiernów
Log in

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniu 22.05.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przybiernowie podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Gminie Przybiernów na “Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przybiernów oraz modernizację ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz”.  Operacja zostanie zrealizowania dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.310.106 zł. Obejmuje  wybudowanie 103 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Babigoszcz, Budzieszewice, Brzozowo, Buk, Dzieszkowo, Dzisna, Derkacz, Kartlewo, Leszczno, Łoźnica, Miodowice, Rzystnowo, Sobieszewo, Świętoszewo, Włodzisław, Żychlikowo oraz poprawę jakości wody pitnej poprzez modernizację ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz. Łączna wartość zadania zaplanowania została na kwotę 2.532.504,69 zł.