Log in

Kompostujesz - mniej płacisz

Od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała nr XIV/117/20 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.

Ustala się zwolnienie w wysokości 2,00zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć kompostowania nie będzie otrzymywał worków brązowych jak również nie będzie mógł oddawać bioodpadów (u źródła zgodnie z harmonogramem oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

- Uchwała Nr XIV/117/20Uchwała Nr XIV/117/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, naktórych zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.
- Uchwała Nr XIV/118/20Uchwała Nr XIV/118/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości