Log in

Nr konta związanego z gospodarką odpadami

Urząd Gminy Przybiernów
ul. Cisowa 3
72-110 Przybiernów
nr rachunku: 95 9376 0001 2007 0071 1717 0017

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE