Log in

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami od 01 lutego 2021 roku.

Zawiadamiamy, że od 1 lutego 2021r. wzrasta wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami:

w przypadku posiadania kompostownika: 
od 1.01.2021r. - 19zł, od 1.02.2021r. - 22zł.,

w przypadku braku kompostownika:
od 1.01.2021r. - 21zł, od 1.02.2021r. - 24zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 80,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Pełen tekst uchwały ustalającej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.