Log in

Zmiana segregacji odpadów na terenie Gminy Przybiernów

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r.   zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Przybiernów.
Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach (workach): zielonym (szkło), żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe), niebieskim (papier), brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne). Odpady zmieszane pojemnik: zielony lub czarny. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane tylko w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przybiernowie, więcej informacji tel. 914667536.