Log in

UWAGA

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony (4 szt. rocznie) w roku 2018 i 2019 nie będą odbierane bezpośrednio z posesji.

Istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie przyjmuje w/w odpady przez cały rok. Odpady należy dowieźć we własnym zakresie do Przybiernowa, uprzednio należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Przybiernów pok. 107 i odebrać kartę przekazu odpadów. Więcej informacji pod tel. 914667536 ( w godz. pracy urzędu).

PSZOK przyjmuje odpady: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.00; środa w godz. 14.00 – 18.00