Log in

Powstanie chodnik na ul. Mieszka I w Przybiernowie

2021 06 10 chodnikW dniu 9 czerwca 2021r. Gmina Przybiernów podpisała umowę  na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu w wysokości 100.000 zł na “Budowę chodnika na ul. Mieszka I w Przybiernowie w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budzieszewice”.  Zakres zadania realizowanego przez powiat będzie obejmował roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wszystkie niezbędne koszty wynikające z realizacji zadania, ewentualne roboty dodatkowe. Niezmiernie cieszy nas fakt budowy chodnika, gdyż  zapewnieni  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły  podstawowej. O inwestycję tę wielokrotnie wnioskowaliśmy. Podkreślaliśmy jej znaczenie dla mieszkańców deklarując wspólny montaż finansowy, w ubiegłym roku współfinansowaliśmy opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
Inwestor planuje zakończyć inwestycje do 30 listopada 2021r.

Anna Zięba
Skarbnik Gminy Przybiernów