Log in

KONKURS na „Najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną na terenie Gminy Przybiernów”

KONKURSWójt Gminy Przybiernów ogłasza konkurs na Najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną na terenie Gminy Przybiernów.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zewnętrznej świąteczno-noworocznej dekoracji prywatnej posesji usytuowanej na terenie Gminy Przybiernów.

Warunki uczestnictwa:

  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terenie Gminy Przybiernów.
  3. Uczestnik Konkursu posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do konkursu lub posiada zgodę właściciela nieruchomości na zgłoszenie jej do konkursu (w przypadku gdy zgłoszenie dokonuje osoba niebędąca właścicielem do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości).
  4. Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną posesję.
  5. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym regulaminem.
  6. Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie. W trakcie Konkursu decyzje o wykluczeniu podejmować będzie Organizator. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  7. Przystępując do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez organizatora Konkursu.
  8. Warunkiem uczestnictwa jest ponadto zagwarantowanie zachowania dekoracji świąteczno-noworocznej posesji w charakterze niezmienionym co najmniej do dnia 11 stycznia 2024 roku.

Zgłoszenie do konkursu:

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Przybiernowie
w godzinach pracy Urzędu, natomiast fotografie (3-6 zdjęć dekoracji) należy przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy oraz fotografie należy dostarczyć/przesłać w terminie do 27.12.2023 r.
Regulamin konkursu

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konkursie!