Log in

Zakończenie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie

Zakończenie przebudowy ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie
Zakończono prace polegające na przebudowie ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie. Końcowy odbiór robót odbył się 23 sierpnia, tj. ponad trzy tygodnie przed planowanym terminem. W ramach przedmiotowych robót ułożono nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów na poszczególne posesje z trójkolorowej kostki brukowej na podłożu cementowo-piaskowym po uprzedniej wymianie gruntu i zagęszczeniu nowej podbudowy. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz biologicznie czynne pasy zieleni, na których zasiana jest trawa oraz zasadzona jest roślinność liściasta i iglasta. Wybudowano także nowoczesne, efektowne i energooszczędne ledowe oświetlenie uliczne. Całość prac przyczyniła się do znacznej poprawy komfortu korzystania z ulic i dojazdu do posesji, jak również pozytywnie zmieniła wizerunek okolicy. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.