Log in

LPR Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 został złożony do weryfikacji

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy:

 

W dniu 11 stycznia 2018 roku Gmina Przybiernów złożyła opracowany dokument: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego celem jego weryfikacji i ujęcia w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.

W załączeniu LPR Gminy Przybiernów w formacie PDF

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka