Log in

Konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy:


W dniu 17 stycznia 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Przybiernowie ul. Chrobrego 64g odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Na konferencję zaproszono mieszkańców Gminy Przybiernów, sołtysów, radnych oraz pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Program Konferencji:

  • godz. 12.00 – 12.10 Otwarcie Konferencji – Wójt Gminy Przybiernów
  • godz. 12.10 – 13.30 Prezentacja podsumowująca projekt pt:” Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” - Pani Agnieszka Powroźnik, kierownik oddziału w Szczecinie firma ECD Dariusz Klityński, Poznań.
  • godz. 13.30 – 14.00 – Panel dyskusyjny, poczęstunek.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka