Log in

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca (planowana jest zmiana terminu do 30 września). Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Pytania dotyczą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Spisowi podlegają:
  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
Spis dokonywany jest:
  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS,
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego,
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

Już od dzisiaj można wejść na stronę  https://spis.gov.pl  i spisać się.

 

Można też wypełnić obowiązek spisowy
dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99.