Log in

Trwa Spis Powszechny

Od 1 kwietnia w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, będzie on trwał do 30 września.

Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Dane zebrane w ramach prac spisowych będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Spisowi podlegają:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis dokonywany jest:
- samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS (tzw. samospis) www.spis.gov.pl
- w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego pod numerem 222799999
- w wywiadzie przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego z numeru 228288888 (prawdopodobnie od lipca będą możliwe wywiady bezpośrednie).

Zachęcamy do spisania się samodzielnie poprzez stronę internetową. Spis trwa kilka/kilkanaście minut. Spisując się samodzielnie można wybrać moment jego rozpoczęcia, natomiast gdy zadzwoni rachmistrz nie można odmówić mu udzielenia odpowiedzi. Tylko samospisi uprawnia do udziału w loterii.

Zapraszamy również do śledzenia lokalnych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w serwisie Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100057382002522