Log in

Ostatnie dni Spisu

To już ostatnie dni spisu powszechnego (mamy czas do 30 września).

Przypominamy, że Spis jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. Odmowa udziału w spisie podlega karze grzywny do 5 tys. zł - przypomina Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Szczecinie.

W ostatnich dniach Spisu Gminne Biuro Spisowe w Przybiernowie będzie kontaktowało się z mieszkańcami w celu przypomnienia o obowiązku spisania się.

Metod spisu jest kilka, wystarczy wybrać odpowiednią dla siebie:

1. Samospis na stronie www.spis.gov.pl
lub poprzez infolinię nr tel. 222799999

2. Spis telefoniczny - prosimy o podanie swojego numeru telefonu do Gminnego Biura Spisowego w Przybiernowie poprzez:
- sms na nr tel. 531594817
Wystarczy podać numer telefonu, a rachmistrz skontaktuje się z Państwem.

3. Spis w Urzędzie Gminy w Przybiernowie, w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
914667555 (pokój 7 na parterze Urzędu)
lub 914667556 (pokój 9 na parterze Urzędu).

4. Spis u rachmistrza - rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88

Ważne: Aby usprawnić realizację wywiadów należy przygotować własny nr PESEL i nr PESEL domowników oraz takie informację jak: powierzchnia mieszkania czy domu, dane o zatrudnieniu i wykształceniu.

Bieżące informacje o spisie dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057382002522