Log in

Nieodpłatna Pomoc Prawna - obsługa od 1 lipca 2020 roku

Od dnia 1 lipca 2020 r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z usługi należy dokonać rejestracji internetowej przez stronę: https://np.ms.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem telefonu 91 471 02 24 (obsługiwane będą tylko osoby zarejestrowane w systemie).

Korzystających z nieodpłatnego poradnictwa obowiązują wymogi sanitarne ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.