Log in

Spis Rolny 2020 rozpoczęty!

Wraz z początkiem września w Polsce rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020. Rolnicy mają 2 tygodnie na samodzielne spisanie się przez internet, zanim telefonowanie rozpoczną rachmistrzowie spisowi.

Od 1 września do końca listopada 2020 roku potrwa Powszechny Spis Rolny. Będzie inny od poprzednich, m.in. ze względu na sytuację epidemiczną. Rekomendowaną metodą jest samospis internetowy. Inną - spisanie się za pośrednictwem infolinii telefonicznej, kiedy rolnik sam dzwoni na numer 22 279 99 99 lub w drugą stronę, gdy to rachmistrz dzwoni do rolnika. Wówczas jednak nie możemy wybrać dogodnego dla siebie momentu dnia czy tygodnia. Dlatego urząd zachęca, by spisać się jak najszybciej, samodzielnie.

Spis rolny 2020 przez internet. Nie zwlekaj i weź na stronę spisrolny.gov.pl

  1. Po wejściu na stronę spisrolny.gov.pl na stronie głównej wyświetla się okienko „Weź udział w spisie rolnym”.
  2. Po kliknięciu w nie do wyboru są 2 możliwości: „osoba fizyczna” oraz „Firma lub organizacja”.
  3. Po wybraniu opcji możemy się zalogować. Osoba fizyczna, czyli rolnik indywidualny w górnym oknie wpisuje numer PESEL, w dolny podaje numer gospodarstwa lub producenta ARiMR. GUS podpowiada, że numer gospodarstwa został przekazany rolnikom w liście od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  4. Dodatkowa podpowiedź: "Możesz się również zalogować z wykorzystaniem krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna)".
  5. Odpowiedź na wyświetlane pytania.

Organizacja prac spisowych w Gminie Przybiernów:

W gminie pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako Gminny Komisarz Spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.
W Gminie Przybiernów Gminnym Komisarzem Spisowym jest Wójt Gminy - Lilia Ławicka.
Skład Gminnego Biura Spisowego (GBS):
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego (koordynator gminny) – Justyna Andrzejewska
Członek GBS – Karolina Grzybowska
Członek GBS – Natalia Deskiewicz

Na terenie Gminy Przybiernów będzie pracował jeden rachmistrz terenowy, który rozpocznie pracę 1 października br.

Stanowisko do samospisu internetowego zostało uruchomione w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, I piętro, pokój nr 103. Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe w godzinach pracy Urzędu. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym - telefon: 914667538 lub 914667530.

Na stronie internetowej Gminy Przybiernów lub koncie społecznościowym (Facebook) https://www.facebook.com/Spis-Rolny-2020-Gmina-Przybiern%C3%B3w-123345349470713 będą ukazywały się aktualności dotyczące Spisu Rolnego 2020.