Log in

Spis rolny: obowiązkowa forma spisu - samospis internetowy

Wojewódzkie Biuro Spisowe przypomina, że obowiązkową formą spisu rolnego jest samospis internetowy.

Treść art. 8a ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 oraz z 2020 r. poz. 1486), który reguluje wprost powyższą kwestię:

Art. 8a. 1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Pozostałe formy jakie określa ustawa (metoda kontaktu telefonicznego bądź bezpośredniego) są metodami uzupełniającymi, a ich skala zależeć będzie w głównej mierze od sytuacji pandemicznej w kraju.

W naszej Gminie spis zakończyło do chwili obecnej 28 gospodarstw indywidualnych, co stanowi 12,39% wszystkich uprawnionych. Od jutra pracę rozpoczyna rachmistrz terenowy, co nie wyklucza możliwości samospisu przez Rolników. I do tego Państwa zachęcamy.

Lilia Ławicka
Wójt Gminy
Gminny Komisarz Spisowy