Log in

Rolniku! Pomóż wygrać nagrody dla dzieci

2020 10 20 spisUrząd Statystyczny w Szczecinie rozpoczął akcję „Nasza gmina mistrzem samospisu”, w ramach której nagrodzone zostaną gminy posiadające najwyższy udział wypełnionych formularzy w Powszechnym Spisie Rolnym poprzez metodę samospisu internetowego w liczbie ogółem gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym. Nagrody otrzymają 3 gminy wiejskie, 3 miejskie, 3 miasta oraz 3 gminy z obszaru wiejskiego w których wskaźnik ten będzie najwyższy zgodnie z raportem wygenerowanym na dzień 13.11.2020 r. godz. 16.00. Do zwycięskich gmin zostaną przekazane zestaw piłek (nożna, do gry w koszykówkę oraz siatkówkę), dodatkowo za zajęcie pierwszego miejsca w każdej grupie gmin zostanie przekazana ładowarka indukcyjna. Otrzymane zestawy mają zostać przekazane do wybranej placówki oświatowej lub kulturalnej z obszaru gminy tj. szkoły, ośrodka kultury, świetlicy wiejskiej.

Rolniku, aby dokonać samospisu internetowego wystarczy wejść na stronę: https://spisrolny.gov.pl/

i wypełnić formularze spisu rolnego.