Log in

Obowiązek spisowy

2020 11 19 obowiazek spisowy

To już ostatnie dni Spisu Rolnego. W naszej Gminie spis zakończyło już 190 Rolników, 37 Rolników jeszcze tego obowiązku nie wypełniło.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara.
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.
Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.
Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.
Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Jak można się spisać?
Najwygodniejszą metodą spisową pozostaje samodzielne spisanie się przez Internet! Jest na to 5 dni, od momentu rozpoczęcia spisu.
Spisać można się również przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 222799999 lub odbierając telefon od rachmistrza.
Rachmistrz terenowy dzwoni z numeru 222127128, rachmistrz telefoniczny dzwoni z numeru 222799999. Prosimy, aby odbierać telefony z kierunkowym +22 (Warszawa).
Osoby, które nie odbiorą telefonu otrzymają wiadomość sms z podanymi numerami do kontaktu:
226666662 kod rachmistrza terenowego: 4499 (pan Arkadiusz Pryć) lub numer bezpośredni: (ukryto dnia 01.12.2020r.)

https://spisrolny.gov.pl/