Log in

Spis rolny zakończony!

Powszechny Spis Rolny dobiegł końca.
Spisowi powszechnemu poddane były 232 gospodarstwa, z tego 68,78% metodą wywiadu bezpośredniego (przez rachmistrza terenowego), 21,7% poprzez samospis internetowy, 9,52% metodą wywiadu telefonicznego.
Powszechny Spis Rolny trwał od 1 września 2020 r. Prace spisowe na terenie gminy Przybiernów organizował Gminny Zespół Spisowy, w terenie pracował 1 rachmistrz spisowy.
Składamy gorące podziękowania za dobrą współpracę wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace przy spisie rolnym, szczególnie, że Powszechny Spis Rolny odbywał się w czasie pandemii, co wiązało się z dodatkowymi utrudnieniami. Dziękujemy w szczególności rolnikom, którzy pomimo jesiennych prac polowych sumiennie przystąpili do spisu, rachmistrzowi, pracownikom urzędu statystycznego, sołtysom, radnym oraz pracownikom Gminnego Biura Spisowego. Mamy nadzieję, że wyniki spisu pozwolą na podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze polityki rolnej i społecznej wsi.