Log in

Kościół ryglowy z 1722 r. i domy ryglowe w Łożnicy

Kościół ryglowy z 1722 r. i domy ryglowe w Łożnicy
zobacz więcej zdjęć Łożnica to stara wieś kościelna położona przy bocznej drodze, łączącej Babigoszcz z Trzechlem. Pierwotny układ został zatarty, obecnie zabudowa rozciąga się na przestrzeni 1,5 km po obu stronach dorgi. Data budowy pierwszego kościoła w Łożnicy jest nieznana. Budowę obecnego, stojącego na miejscu starszej świątyni, ukończono w 1772 r. Fundatorem był proboszcz katedry kamieńskiej Bogusław Henning von Koller, dla którego wzniesiono tu grobowiec. W połowie XIX w. kościół rozbudowano o kaplicę grobową, obecnie służącą jako zakrystia. Kościół jest orientowany, obok korpusu i wieży, rozczłonkowany o 2 aneksy od strony północnej, gdzie pierwotnie mieściła się zakrystia i grobowiec; obecnie obok grobowca - salka katechetyczna. Jest to budowla barokowa, ryglowana, wyposażona w 3-kondygnacyjną wieżę. Jedna z największych na Pomorzu Zachodnim świątyń wzniesiona jest w konstrukcji ryglowej. We wnętrzu - niegdyś barokowym - ambona barokowa, ambona barokowa, empora chórowa z prospektem organowym z XVIII w. i ławki. Kościół pw. MB Królowej Polski poświęcony 25.V.1946 r. (źródło: tablica informacyjna kościoła)