Log in

Zabytki

Kościół z 1693r.

Kościół z 1693/94r. wybudowany we Włodzisławiu na miejscu XIV w. kościoła gotyckiego z częściowym wykorzystaniem starej substancji

Obiekt o konstrukcji ryglowej (dąb plus cegła); ściana wschodnia i dolne partie ściany północnej murowane z cegły i kamienia narzutowego. Po zachodniej stronie kościoła wolnostojąca wieża-dzwonnica z 1595r. o konstrukcji całkowicie drewnianej. Wieża zalicza się do najstarszych zachowanych obiektów nowożytnego budownictwa drewnianego

Późnorenesansowy dworek Flemingów w Buku z XV w.

Późnorenesansowy dworek
zobacz więcej zdjęć Późnorenesansowy dworek Flemingów z XV w. - najlepiej zachowany renesansowy obiekt na Pomorzu - obecnie siedziba Książnicy Pomorskiej.

Najlepiej zachowany renesansowy obiekt na Pomorzu, obecnie siedziba Książnicy Pomorskiej; założenia przestrzenne parkowo-dworskie, którego głównym elementem jest dwór XVII w. z pozostałościami ogrodu regularnego:

  • grodzisko, będące reliktem XIII w. starego zamku,
  • park krajobrazowy,
  • cmentarz przykościelny (nieczynny) położony przy głównej drodze dojazdowej do dworu,
  • cmentarz ewangelicki (nieczynny),
  • dziedziniec gospodarczy z reliktami budynków folwarku dworskiego,
  • pozostałości kilkunastu, rozrzuconych po całym terenie założenia samodzielnych zagród związanych z majątkiem dworskim,
  • aleja dębowa,
  • ugorujące grunty rolne, ogrody warzywne, sady, łąki i pastwiska.