Log in
  • Published in OPS

Biuro nr 6 Ośrodka Pomocy Społecznej – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+), Program “Dobry Start” (300+), stypendia szkolne

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00

po uprzednim umówieniu telefonicznym, tel. 91 4667553.

 

 

Przypominamy o zasadach bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Dane kontaktowe interesanta (imię i nazwisko, numer telefonu) zostają wpisane do rejestru, w celu ewentualnej identyfikacji osób obecnych w urzędzie w związku z zachorowaniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.