Log in

Świadczenie wychowawcze - informacje

  • Published in OPS

500 plusOd 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie rozpoczął realizację programu „Rodzina 500 plus”. Do 16 maja 2016 r. złożonych zostało 327 wniosków z czego 16 wpłynęło drogą elektroniczną. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał  300 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły 29 kwietnia br. Wypłacono 241 483,40 zł, a z programu skorzystało 266 rodzin. Kolejne wypłaty zrealizowane zostały 16 maja br. Wypłacono 266 880,80 zł dla 291 rodzin.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., a przyznane świadczenia płatne będą w terminie 15-17 danego miesiąca.

W dalszym ciągu przyjmowane są nowe wnioski. Aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie. Po tym okresie będzie ono wypłacane od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za miesiące poprzednie. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  wydawane  i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przybiernowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Wnioski można też składać przy pomocy bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl,  PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

Kontakt telefoniczny w sprawie 91 466 75 53.