Log in

Wiata rekreacyjna w Łoźnicy

Wiata rekreacyjna w Łoźnicy
W dniu 16 września 2019 r. odbył się odbiór techniczny wiaty rekreacyjnej z mini biblioteką na placu zabaw w Łoźnicy. Inwestycja została zrealizowana z funduszu „Granty Sołeckie 2019” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Mieszkańcy przygotowali teren i pomalowali wiatę. Wspólną pracą stworzono miejsce spotkań i integracji w sercu miejscowości Łoźnica.