Log in

Amfiteatr pod sosnami, tu się bawimy i integrujemy

Amfiteatr pod sosnami, tu się bawimy i integrujemy
zobacz więcej zdjęć Koniec tygodnia okazał się bardzo pracowity dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który w dniu 23.07.2020r.  zawitał w Goleniowie by dokonać uroczystego podpisania umów  przyznających sołectwom z terenu powiatu goleniowskiego środki finansowe w ramach Konkursu “Granty Sołeckie 2020”.  Finansowanie w wysokości 10.000 zł przyznane zostało Sołectwu Rzystnowo na wybudowanie “Amfiteatru pod sosnami”. Z ramienia Gminy w uroczystym podpisaniu umowy dotacji uczestniczyła Wójt Gminy Lilia Ławicka, Skarbnik Gminy Anna Zięba i i pomysłodawca projektu Sołtys Sołectwa Rzystnowo Andrzej Łuszczek. Gratulujemy Sołectwu Rzystnowo pozyskanego grantu, którego ideą jest budowa drewnianej, zadaszonej wiaty wraz z podestem oraz  kamiennego paleniska a przy tym organizacja wydarzenia muzyczno-kulturowego integrującego mieszkańców. Zadanie zakłada duże zaangażowanie mieszkańców sołectwa w realizację działania.