Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Kontynuacja projektu

 

Kontynuacja projektu
zobacz więcej zdjęć

W miniony weekend w Rzystnowie i w Przybiernowie po dwumiesięcznej przerwie odbyły się trzy szkolenia komputerowe w ramach realizowanego przez gminę Przybiernów projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Szkolenia przeprowadzone zostały w ścisłym reżimie sanitarnym  przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Wszyscy uczestnicy szkolenia podnosili swoje kompetencje w module ,,Moje finanse i transakcje w sieci", z którego dowiedzieli się jak skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe oraz urzędowe za pośrednictwem Internetu. Kursanci nauczyli się jak zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować   zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz jak korzystać z podstawowych usług e-administracji - wszystko w sposób elektroniczny, szybki i bezpieczny, co w obecnej sytuacji jest niezwykle ważne.

Były to kolejne szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Ostatnie szkolenia komputerowe odbędą się w dniach 22-23.05.2020 r. w OSP w Przybiernowie oraz w dniach 29-30.05.2020 r. w Świetlicy wiejskiej w Miodowicach, po których gmina Przybiernów będzie mogła przekazać do szkół 24 laptopy zakupione w ramach projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 148 320,00 zł