Log in

Kontynuacja projektu

 

Kontynuacja projektu
zobacz więcej zdjęć

W miniony weekend w Rzystnowie i w Przybiernowie po dwumiesięcznej przerwie odbyły się trzy szkolenia komputerowe w ramach realizowanego przez gminę Przybiernów projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Szkolenia przeprowadzone zostały w ścisłym reżimie sanitarnym  przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Wszyscy uczestnicy szkolenia podnosili swoje kompetencje w module ,,Moje finanse i transakcje w sieci", z którego dowiedzieli się jak skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe oraz urzędowe za pośrednictwem Internetu. Kursanci nauczyli się jak zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować   zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz jak korzystać z podstawowych usług e-administracji - wszystko w sposób elektroniczny, szybki i bezpieczny, co w obecnej sytuacji jest niezwykle ważne.

Były to kolejne szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Ostatnie szkolenia komputerowe odbędą się w dniach 22-23.05.2020 r. w OSP w Przybiernowie oraz w dniach 29-30.05.2020 r. w Świetlicy wiejskiej w Miodowicach, po których gmina Przybiernów będzie mogła przekazać do szkół 24 laptopy zakupione w ramach projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 148 320,00 zł