Log in

Zakończenie szkoleń komputerowych

 

Zakończenie szkoleń komputerowych
zobacz więcej zdjęć Gmina Przybiernów wraz z partnerem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie zorganizowała dwa ostatnie bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Szkolenia przeprowadzono w dniach 22-23.05.2020 r. w Przybiernowie oraz w dniach 29-30.05.2020 r. w Miodowicach, na których uczestnicy podnosili swoje kompetencje w modułach ''Rodzic w Internecie" oraz "Rolnik w sieci".

Były to ostatnie ze szkoleń komputerowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Dofinansowanie projektu z UE: 148 320,00 zł