Log in

Zakończenie termomodernizacji Urzędu Gminy

Zakończenie termomodernizacji Urzędu Gminy

Głównym Wykonawcą Termomodernizacji Budynku Użyteczności Publicznej było Przedsiębiorstwo Budowlane HELITEX Sp. z o.o. ze Szczecina.
Całkowita kwota inwestycji wyniosła 2 988 513,74 złote w tym dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło łącznie 2 949 891 złotych. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wygranego konkursu w ramach Funduszu „Rosnąca Odporność”.
Teren budowy został przekazany 17 lutego 2022 r, odbiór końcowy inwestycji nastąpił 7 listopada 2022r.
Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej, położonego w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3, mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego, począwszy od wykonania robót przygotowawczych i demontażowych, poprzez roboty ziemne, prace budowlano-montażowe (montaż nowych okien, bram i drzwi), izolacyjne, wykończeniowe (wymiana opraw świetlnych), aż do zagospodarowania terenu włącznie.

 

Do zakresu wykonania inwestycji należał również montaż instalacji klimatyzacji obsługującej pomieszczenia biurowe parteru i piętra Urzędu Gminy w Przybiernowie oraz budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Zakres inwestycji obejmował kompleksową realizację zamierzenia budowlanego umożliwiającą uzyskanie odpowiednich zgód na użytkowanie instalacji, począwszy od wykonania robót przygotowawczych, poprzez prace budowlano-montażowe, instalacyjne aż do zagospodarowania terenu.

Na zakres inwestycji składał się:

  • montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • montaż inwertera,
  • rozdzielnica RAC,
  • rozdzielnica fotowoltaiczna RDC,
  • montaż okablowania AC i DC,
  • instalację połączeń wyrównawczych,
  • instalacje ochronne przeciwporażeniowe i przeciwprzepięciowe.