Log in

Badanie opinii mieszkańców

Szanowni mieszkańcy Gminy Przybiernów,
w związku z podpisanym dnia 10 stycznia 2022 r. listem intencyjnym w sprawie współpracy
na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego i długofalowego rozwoju, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmw6m53m

Ankieta dotyczy Państwa opinii o miejscu w którym żyjecie, usługach publicznych i potrzebach mieszkańców. Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorząd kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Aktualnie gminy: Nowogard, Maszewo, Osina, Przybiernów w ramach Partnerstwa Gmin Powiatu Goleniowskiego przygotowują strategię rozwoju, która posłuży również do starania się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzę, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji szczególnie młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękuję za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.


Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

załącznik:
- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO