Log in

Laptopy dla 4-klasistów

Laptopy dla 4-klasistów

W ramach wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Gmina Przybiernów otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji laptopy dla 4-klasistów.
Wójt Gminy Lilia Ławicka wraz z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Przybiernów - Panią Alicją Chudowolską - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie oraz Panią Jolantą Grześkowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach przekazały łącznie 19 laptopów na ręce rodziców dzieci uczęszczających do klas 4.
Uczeń, który rozpoczął klasę IV otrzymał na własność laptopa na podstawie umowy pomiędzy gminą, a rodzicem lub opiekunem prawnym.
Co istotne, uczniowi przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych, tj. w ramach obecnego programu lub innych programów realizowanych wcześniej (na przykład w ramach grantów PPGR) w związku z tym 8 rodziców zdecydowała, że nie przyjmuje laptopa dla 4-klasisty, bo postanowili zatrzymać otrzymany wcześniej sprzęt.

Ponadto przez okres 5 lat od otrzymania laptopa rodzice lub opiekunowie nie będą mogli podjąć żadnych czynności rozporządzających sprzętem (np. sprzedaży, oddania w zastaw itp.). Laptopy posiadają specjalne oznaczenia, które minimalizują ryzyko takich sytuacji.