Log in

Budowa nowego placu zabaw i siłowni w Rzystnowie

Budowa nowego placu zabaw i siłowni w RzystnowieW dniu 4 czerwca 2020r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przybiernów na zadanie np. “Budowa placu zabaw, siłowni i zagospodarowania terenu w m. Rzystnowo”. Mając na uwadze kształtowanie prawidłowej  postawy ciała dzieci, młodzieży i dorosłych, wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i górnych, zaplanowano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, które korzystnie wpływają na poprawę zmysłu równowagi i koordynacji ruchowej. Zaplanowano również budowę placu zabaw w trosce o aktywność dzieci na świeżym powietrzu. Całość wzbogacona zostanie urządzeniami małej architektury. Wysokość uzyskanego dofinansowania wyniesie 19.000 zł, które zgodnie z założeniami wsparcia nie może stanowić więcej niż 50% wartości kosztorysowej projektu i nie więcej niż 20.000 zł.