Log in

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czarnogłowach

2018 08 27 salaZakończono gruntowny remont podłogi w sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. Podłogę wykonano od podstaw, zaczynając od wymiany podbudowy na gruncie aż po ułożenie profesjonalnej sportowej nawierzchni. Inwestycję zrealizowano częściowo ze środków pochodzących z budżetu gminy i częściowo ze środków pozyskanych za pośrednictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej gminie w formie dotacji celowej. Wysoka jakość wykonanych robót oraz użytych materiałów powinna zagwarantować komfortowe, bezpieczne i bezproblemowe korzystanie z sali gimnastycznej na długi czas.